Leren in bedrijf - Tutorial Opleidingen & Advies BV, voor al uw VCA-, BHV-, Heftruck en veiligheids-cursussen en opleidingen!

Doordat het bedrijf het leren van medewerkers integreert in het werkproces van alledag, ontstaat er een continu leerproces. Iedere medewerker leert vaardigheden die passen bij zijn eigen rol, functie en niveau.
Een competentiegerichte taakstructuur binnen de organisatie leent zich onder andere goed voor het leren tijdens het werk. Het voordeel voor het bedrijf is dat leren en werken optimaal gecombineerd worden en op elkaar worden afgestemd.

Een totaalconcept

Omdat het gaat om de juiste persoon op de juiste plek de juiste dingen te laten doen. Resultaatgericht opleiden leidt tot gekwalificeerd personeel en duidelijk afgestemde verwachtingen over de effectiviteit en de kwaliteit van het werk. “Leren en werken moeten op een natuurlijke wijze met elkaar verbonden zijn in de levensloopbaan van mensen”. Door een duurzame en geïntegreerde aanpak van management, opleiden & bedrijfsontwikkeling, geldt dit voor nagenoeg alle medewerkers van de organisatie.

Organisatie van het leren Interne bedrijfsopleidingen

De opleidingsmakelaar ondersteunt bij de inkoop van goede opleidingen en adviseert in de toepassing van (financiële) middelen, alsmede de bijbehorende administratie en organisatorische dienstverlening. Waar mogelijk kostenneutraal door toepassing van scholingsregelingen, subsidies en reïntegratiegelden:

- WVA financiering
- Scholingsfondsen
- Brancheverenigingen (O&O)
- Europees Sociaal Fonds (ESF)
- Gemeentes en UWV Werkbedrijf
- Regeling voor werktijdverkorting

Taakstructurering:
het vertalen van de kerncompetenties van de organisatie naar de
benodigde kennis, vaardigheden, persoonlijkheid, talent en motivatie van medewerkers.
 
Materiaalontwikkeling:
leermiddelen op maat die passen in de taakgerichte bedrijfspraktijk, met het accent op de elektronische leeromgeving.


FIT meting:
een praktijkgericht en praktisch toepasbaar assessment om vast te stellen
waar de medewerkers op dit moment staan bij hun taakuitvoering.


Opleidingsplan:
een vertaling van acties om tegenstellingen op te heffen tussen aanwezige competenties bij medewerkers en door het bedrijf gewenste competenties in een bedrijfsopleidingsplan voor de korte en lange termijn.


Bedrijfs- scholingsprojecten:
het projectmatig uitvoeren van opleidingen en het inzetten van (interne en externe) deskundigen binnen het bedrijfsopleidingsplan. Certificeren: borgen van deskundigheid en vakmanschap in de organisatie mede door
middel van de beoordelingssystematiek.


Informatiesysteem:
invoeren en onderhouden van informatie in een systeem waarmee de communicatie over de opleidingen met alle instanties, betrokkenen en deelnemers kan worden onderhouden. Inclusief de afwikkeling van administratieve verplichtingen naar subsidieverstrekkers.

 

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Additional information