bedrijfsadvies Tutorial Opleidingen & Advies BV - Tutorial Opleidingen & Advies BV, voor al uw VCA-, BHV-, Heftruck en veiligheids-cursussen en opleidingen!

Voor veel bedrijven is het van groot belang dat er een goed kwaliteitsmanagementsysteem en/of veiligheidsmanagementsysteem is. ISO- en VCA-certificering is in veel gevallen een vereiste. Vanuit de Machinerichtlijn is het verplicht om voor CE-markering te zorgen. Wij kunnen uw bedrijf ondersteunen door het opzetten en onderhouden van een zorgsysteem conform de laatste normen, het uitvoeren van interne audits, het beoordelen van de risico’s via een RI&E en het opstellen van een technisch constructiedossier. Vaste procedures en werkwijzen worden door ons vastgelegd en geîntegreerd in het zorgsysteem.

U ontvangt een heldere rapportage en documentatie, inclusief adviezen voor vervolgstappen. We begeleiden u desgewenst ook in het traject van externe audits en beoordeling. Wij doen het samen met u. U geeft aan waar u ondersteuning wilt of waar wij u werk uit handen kunnen nemen.

Additional information